kosztorys-budowlany.pl

Reklama

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być objęte tylko takie roboty budowlane związane z budową dróg kołowych czy szynowych, które nie są wykonywane w ramach realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek. Skoro zatem ...

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wentylacji mechanicznej i montaż dachowej centrali wywiewnej na dachu budynku przy ul. Morskiej 97 w Gdyni. 2. Roboty budowlane prowadzone będą w istniejącym parterowym budynku, w którym prowadzona jest ...

W Urzędzie Miejskim w Morągu została podpisana umowa na roboty budowlane w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg. To długo wyczekiwana przez kierowców i mieszkańców inwestycja. Wiesz coś więcej na ten temat?

17 sierpnia 2016 roku, wpłynął do siedziby Spółki podpisany aneks do istotnej umowy na roboty budowlane pn. ,,Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 6 w Szczecinku", o zawarciu której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym ...

"Wykonanie zabezpieczenia skarpy zlokalizowanej w sąsiedztwie realizowanego parkingu naziemnego jednokondygnacyjnego oraz robót budowlanych towarzyszących na terenie północnym nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach". Wartość przedmiotowej um ...

(V ACa 380/14) „każda zmiana umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą, na którego inwestor wyraził już zgodę, o ile prowadzi do zwiększenia zakresu odpowiedzialności generalnego wykonawcy, wymaga zgody ...

W ciągu ostatnich trzech letnich miesięcy (od czerwca) najbardziej w górę poszły roboty wykończeniowe wnętrz – o ponad 8 proc. Usługi budowlane zdrożały o blisko 5 proc., natomiast prace na zewnątrz budynków o 1,3 proc. Eksperci podkreślają ...

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane i instalacyjne związane z remontem sanitariatów szatni w-f i natrysków. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. II.3) Określenie przedmiotu ...

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych planowane jest ogłoszenie w najbliższym czasie około 25 przetargów (na usługi i roboty budowlane) na kwotę szacunkową około 900 mln złotych - poinformowało portal ...