kosztorys-budowlany.pl

Reklama

W marcu niemiecki ustawodawca uchwalił długo debatowaną nowelizację niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) dotyczącą umowy o roboty budowlane. Co ciekawe, ten rodzaj umowy podzielono na zwykłą („Bauvertrag") oraz na konsumencką ...

z o.o. (dalej "Konsorcjum") na roboty budowlane i budowę Szybu Grzegorz , Zarząd FAMUR SA informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym (15.05.2017 r.) umowy pomiędzy Konsorcjum a Tauron Wydobycie S.A. (dalej "Zamawiający?) na roboty budowlane i budowę ...

Ten zaś zacznie długoletni proces o pieniądze za zrealizowane bez zarzutu roboty budowlane. Tak było i jest nadal, mimo wielokrotnych nowelizacji stosownych przepisów Kodeksu cywilnego. Niewiele udało się zmienić na rynku budowlanym. Teraz mamy ...

11 ERBUD ERB Podpisanie Umowy na roboty budowlane - Budowa Zespołu mieszkaniowo-usługowego z garażem podziemnym "Bliski Tarchomin" przy ul. Kowalczyka 1 w Warszawie, ETAP IV 32,78 +1,59 2017-04-28 11:39 ERBUD ERB Podpisanie znaczącej umowy na roboty ...

Konsorcjum firm Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. oraz Famur Pemug Sp. z o.o. podpisały umowę z Tauron Wydobycie na roboty budowlane i budowę Szybu Grzegorz, podały spółki w osobnych komunikatach. Wartość umowy to 227,87 mln zł netto.

zostanie wydany nakaz zaniechania dalszych robót albo wydana zostanie decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego lub jego części. Jeśli z kolei roboty będą mogły zostać doprowadzone do stanu zgodnego z prawem, określony zostanie termin na ich wykonanie.

Ja się na to nie zgadzam - mówi stanowczo Leszek Sobol. Chcieliśmy usłyszeć również wersję właściciela strychów. Zadzwoniliśmy. Zanim zadaliśmy mu pytanie, dlaczego bez odpowiednich pozwoleń pracownicy rozpoczęli roboty budowlane ...

Najchętniej i najczęściej poza ceną stosowały dwa podstawowe kryteria: okres udzielanej gwarancji (głównie na roboty budowlane, drogowe, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania) oraz termin realizacji zamówienia (głównie na roboty budowlane ...

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i świadczy pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKWIU 43.99.90.00), znajdujące się w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Swoje usługi świadczy na rzecz głównego wykonawcy (jako podwykonawca ...